Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava 5

KLIKNI SEM a navštív našu novú stránku!!!

Školské vzdelávacie programy, ktoré realizujeme v našom gymnáziu, nájdete v častiach Inovované ŠkVP a Štúdium. Videoprezentáciu školy nájdete v časti O škole.

Novinky a oznamy:


Deň otvorených dverí na Gympabe - 21. 11. 2019 (štvrtok), 10.45 - 16.00 h

Pozývame záujemcov o štúdium, ich rodičov a výchovných poradcov zo ZŠ na Deň otvorených dverí.
Poskytneme Vám informácie ohľadne
- zamerania školy
- študijných zameraní a školských vzdelávacích programov
- prihlášok na štúdium v stredných školách
- prípravných kurzov na prijímacie skúšky
- termínov a skladby prijímacích skúšok
... teda všetko, čo chcete vedieť.
Teší sa na Vás riaditeľka školy, jej zástupcovia a pedagógovia školy.

PROJEKT ERASMUS+

Naši žiaci sa zapojili do dobrovoľného darovania krvi v NTSSR v Bratislave. Nevyhnutnú podporu svojou vlastnou účasťou im poskytli aj naše učiteľky: PaedDr. Silvia Dadajová a Mgr. Katarína Hlavnová. Účastníci pripravili výstavu z tejto akcie pre našich študentov, rodičov a návštevníkov v priestoroch školy venovanú dobrovoľníctvu.
Zopár fotiek si môžete pozriet aj na našej stránke: Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4

PROJEKT ERASMUS+

Ako stredná škola sa dňa 10.10.2019 so žiakmi staršími ako 18 rokov zapojíme do dobrovoľného darovania krvi v NTSSR v Bratislave, následne pripravíme výstavu pre našich študentov, rodičov a návštevníkov v priestoroch školy venovanú dobrovoľníctvu a #ErasmusDays2019
Každý je vítaný.
As a secondary school, on 10.10.2019 we will participate in voluntary blood donation at NTSSR in Bratislava with students over 18 years of age, and then we will prepare an exhibition that will inform other students, their parents and visitors about volunteering and #ErasmusDays2019 in our school.
Everyone is welcome.

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky je možné posielať na účet: Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
variabilný symbol: 20192020
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
výška platby: 50 € (jeden žiak), 70 € (dvaja žiaci), 80 € (traja žiaci)
termín: do konca októbra.
Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.

ISIC - predĺženie platnosti

Prolongačné známky ISIC 09/2020 (10,- €) si môžete zakúpiť už len cez túto internetovú stránku.

ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI NAŠU ŠKOLU - ĎAKUJEME

Petržalské súzvuky, 11. 10. 2019

Ema Hlavová, žiačka III.A triedy sa umiestnila na 1. mieste 30. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019. Blahoželáme jej a prajeme jej ďalšie tvorivé chvíle. Žiačku na súťaž pripravovala Mgr. Alena Pomšárová. Diplom

Plávanie - Jesenné majstrovstvá Bratislavskej oblasti, 12. 10. 2019

Mia Lýdia Filipovičová, žiačka triedy Q.A získala na MBAO dve prvé miesta (800 m a 1500 m). Držíme jej palce aj vo vyšších kolách plaveckých súťaží. Medaily

Šach - majstrovstvá obvodu, 04. 10. 2019

Výber žiakov našej školy v zostave Ivana Brašeňová, Daniel Chlpek, Patrik Ružič, Marko Eisner (všetci K.A) a Marek Škrinár (Q.B) opäť dosiahol vynikajúci úspech a získal 1. miesto na majstrovstvách obvodu Bratislava V. Okrem toho dosiahli aj výborné individuálne umiestnenia: Ivana Brašeňová - 1. miesto a Daniel Chlpek - 1. miesto.
Diplom 1 Diplom 2 Diplom 3

Župný športový deň BSK 2019, 25. 09. 2019

Naši žiaci sa zapojili do športových súťaží organizovaných Bratislavským samosprávnym krajom.
Dosiahnuté výsledky:
Futbal (dievčatá) - 1. miesto, zostava: Kristína Kollárová (IV.B), Natália Hrebeňová (III.A), Natália Maderičová (V.A), Michaela Sečková (Sx.A), Laura Gavorníková (II.B), Vanda Lenártová (II.B), Ivana Gašparovičová (V.A), Ema Hlavová (III.A).
Beh na 100 m - 1. miesto, Nina Majdáková (Sx.A); 5. miesto, Jakub Ďurdina (V.A)
Beh na 800 m - 3. miesto, Filip Bielek (Sx.A)
Štafeta 4 x 100 m - 2. miesto, Nina Majdáková (Sx.A), Alexandra Fričová (I.A), Filip Valíček (Sx.A), Jakub Ďurdina (V.A)
Pohár 1 Pohár 2

Cezpoľný beh , chlapci - ok, 23. 09. 2019

Žiaci nášho gymnázia získali 1. miesto na majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu.Blahoželáme. Diplom

Novinári 3. tisícročia

Naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenie v 23. ročníku súťaže organizovanej Miestnou knižnicou Petržalka. V súťaži o najlepší školský časopis (kategória stredné školy) sa umiestnili na 2. mieste a tiež získali ocenenie Skokan roka. Blahoželáme a ďakujeme. Žiakom v tejto aktivite výdatne pomáhali: Ing. Ľubica Magnússon, Mgr. Alena Pomšárová a Mgr. Soňa Chladná. Diplom 1 Diplom 2 - Skokan roka

Projekt Európska kvalita našej školy - Erasmus+

Naša škola získala grant v rámci programu Erasmus+ na realizáciu projektu Európska kvalita našej školy. Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - UNESCO

Naša škola získala certifikát o zaradení do Siete pridružených škôl UNESCO.
Koordinátorkou projektu je PhDr. Darina Fiebigová. Aktivity školy v rámci tohto projektu budeme zverejňovať na našej webovej stránke.
Certifikát si môžete pozrieť na tomto mieste.

OCENENIE ŠKOLY - Európsky parlament

Nášmu gymnáziu bolo pridelené osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu 2016/17. Tento úspech škola dosiahla aktivitami svojho Európskeho klubu. Koordinátorkami projektu sú Ing. Ľubica Magnússon a Ing. Mária Némethová.. Osvedčenia sú zverejnené na tomto mieste: osvedčenie_1, osvedčenie_2, osvedčenie_3, osvedčenie_4, osvedčenie_5, osvedčenie_6, osvedčenie_7,
osvedčenie_8.

OCENENIE ŠKOLY - eTwinning Label

Naša škola získala certifikát za realizáciu eTwinning projektu "Vianoce". Projektu sa zúčastnili žiaci Q.A pod vedením triedneho učiteľa Mgr. Martina Kolárika. Partnerské školy projektu: Srednja Škola A. L. Adamiča (Chorvátsko) a Szkola Podstawowa Olsztyne (Poľsko). Ďakujeme za reprezentovanie školy a Slovenska. Certifikát

2 % - Občianske združenie rodičov

Občianske združenie: "Združenie rodičov a priateľov pri Gymnáziu na Pakúchovej ulici č. 6 v Bratislave"
Vám vopred ďakuje za Váš príspevok 2% dane, ktoré nám môžete venovať.
Potrebné údaje sú IČO: 31817882, DIČ: 2021797569, IBAN: SK88 0900 0000 0000 1147 4877. Ostatné tlačivá nájdete na tejto stránke.

ISIC - predĺženie platnosti

Platnosť preukazu: Prolongačné známky ISIC 09/2020 (10,- €) si môžete zakúpiť už len cez internetovú stránku.
Platnost čipu na dopravu: Pre predĺženie platnosti je nutné ako vlani zaslať spoplatnenú SMS (3,- €) podľa týchto pokynov. Následne je možné priložiť kartu k verejnému terminálu (železničná alebo autobusová stanica) alebo v škole v kancelárii zástupcov riaditeľky.

ISIC - objednávka nových preukazov

Objednať preukaz možno prostredníctvom našej školy u zástupcu riaditeľky p. Hasona. Treba doručiť do školy vyplnenú žiadosť, poplatok 20,- € a fotografiu rozmerov 2,5 x 2,5 cm podpísanú na zadnej strane. Hotové preukazy bude možné si vyzvihnúť v škole u p. Hasona.
Viac informácií o preukaze ISIC nájdete na stránke CKM.

Oznam pre stravníkov - 1

Vedúca školskej jedálne upozorňuje na potrebu realizácie platby za stravovanie vždy s dostatočným predstihom. Stravné sa platí mesačne a vždy pred začiatkom príslušného mesiaca. Aby platba mohla byť pripísaná na účet školskej jedálne a aby mohla byť zabezpečená nerušená objednávka surovín a príprava jedál, je potrebné poukázať potrebnú sumu aspoň dva dni pred posledným pracovným dňom v mesiaci. Prosíme Vás o dodržiavanie platobnej disciplíny - meškanie platieb, príp. ich úhrada s oneskorením po začiatku mesiaca spôsobuje zbytočné komplikácie a nedorozumenia.